Busstation Crailo

Gemeente Blaricum werkt samen met regiogemeenten en de provincie Noord-Holland aan het verbeteren van de kwaliteit van busstation Crailo. De verbeteringen richten zich op het: 

  • Uitbreiding van fietsenstallingen 
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van de stalling voor fietsers en voetgangers
  • Zorgen voor een prettigere beleving voor de reiziger
  • Verbeteren van de halteperrons

In 2020 is door de Regio Gooi en Vechtstreek het Mobiliteitsperspectief knooppunt Crailo opgesteld. Dit gaat om een langetermijnvisie voor de doorontwikkeling van deze locatie tot een hoogwaardig knooppunt voor alle vervoerwijzen, in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.

Ook op korte termijn wil de regio al stappen nemen om de kwaliteit van  het busstation bij Crailo te verbeteren. Doordat de lijnvoering is veranderd en het busstation geen eindhalte meer is (met uitzondering van de buurtbus) ontstaan hier meer ruimtelijke mogelijkheden voor. In overleg met de Regio Gooi en Vechtstreek, provincie Noord-Holland, gemeenten en vervoerder Transdev zijn de mogelijkheden onderzocht om al op korte termijn verbeteringen te realiseren op het busstation.