Herinrichting Floris V Dreef

Het voorlopige ontwerp voor de Floris V Dreef is klaar. Bewoners van de Blaricummermeent hebben tijdens het ontwerpproces gevraagd om de Floris V Dreef veiliger te maken. Met een aantal inwoners is er een ontwerp gemaakt. Op dit ontwerp hebben we opmerkingen en vragen gekregen en hebben we naar aanleiding daarvan onderdelen aangepast.

Aanpassingen in het ontwerp

De aanpassingen die in het ontwerp staan moeten er voor zorgen dat de snelheid van auto’s beperkt wordt. Oversteeklocaties, vooral die bij de Erfgooiersdreef en Zuiderzeedreef, moeten zo ook veiliger worden. In het ontwerp staan drempels zodat de snelheid van auto’s op de Floris V Dreef omlaag gaat. Ook worden zijwegen, die nu op de parallelweg uitkomen, direct aangesloten op de Floris V Dreef zodat er minder verkeer via de Erfgooiersdreef en Zuiderzeedreef naar de huizen in de Blaricummermeent rijdt. 

Kosten

De kosten voor de gewenste maatregelen om de Floris V Dreef aan te passen zijn hoog. Daarom  onderzoeken we of er subsidies zijn om de gemeentelijke kosten te beperken. Wij hopen hier voor de zomer van 2024 duidelijkheid over te hebben. Daarna kunnen we het ontwerp en voorstel voor dekking van de kosten aan het College van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad voorleggen.

Wilt u het ontwerp van de Floris V Dreef bekijken stuur dan e-mail naar info@blaricum.nl. Wij sturen u het ontwerp dan toe.