Kinderopvang zoeken

Zoekt u opvang voor uw kind zoals een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u adressen voor kinderopvang.

Goed om te weten

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle geregistreerde kinderopvangorganisaties van Nederland. Deze organisaties komen pas in dit register na een inspectie door de GGD en een beschikking (besluit) van de gemeente.

Subsidie kinderopvang voor kind met taal- of ontwikkelachterstand

Kinderen worden regelmatig getest door het consultatiebureau. Als blijkt dat uw kind achterloopt in taal of in ontwikkeling, krijgt uw kind een VE-indicatie (VE is voorschoolse educatie). Een VE-programma start vanaf de leeftijd dat uw kind 2 jaar is. Het programma eindigt als uw kind naar de basisschool gaat. Uw kind krijgt dan extra aandacht op de kinderopvang. Daardoor worden de kosten voor u lager.

Voorwaarden

  • Uw kind heeft een VE-indicatie gekregen van het consultatiebureau (Jeugd en Gezin)
  • Uw kind volgt 16 uur per week het VE-programma. Deze uren zijn verdeeld over 4 of 5 dagdelen, gedurende 40 weken per jaar
  • U betaalt een ouderbijdrage op basis van de jaarlijkse VNG-adviestabel 

Hoe werkt het

  • U hoeft als ouder niet zelf de subsidie aan te vragen als uw kind een VE-indicatie heeft
  • Zodra uw kind een VE-indicatie van het consultatiebureau krijgt, geeft u dit door aan de kinderopvang
  • De kinderopvang vraagt de subsidie jaarlijks aan bij de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage

Contact

Heeft u vragen over kinderopvang of de VE-indicatie neem dan contact op met Maatschappelijke zaken HBEL. Dat kan via (035) 528 12 47 of stuur een e-mail naar info@maatschappelijkezaken.nl

Maatschappelijke Zaken HBEL is er voor de inwoners van de gemeente Blaricum, Eemnes, Laren en Huizen.

Meer informatie