Handtekening legaliseren

Moet u aantonen dat uw handtekening van u is? U kunt uw handtekening laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. Maak een afspraak voor het legaliseren van uw handtekening.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Het document waar de legalisatie op moet komen te staan
  • Een pinpas. De kosten betaalt u bij de aanvraag

Afspraak maken

Goed om te weten

Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als:

  • Een organisatie of bedrijf hierom vraagt (bijvoorbeeld overheid of ambassade)
  • U een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven
  • U iemand uit het buitenland op bezoek krijgt en deze persoon heeft voor de visumaanvraag een garantstelling of logiesverstrekking nodig

Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent.

Kosten

€ 12,50