Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens. U vraagt het uittreksel online aan met DigiD. Binnen enkele dagen ontvangt u het uittreksel per post.

Voor wie een Uittreksel BRP aanvragen

  • Voor uzelf 
  • Voor uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner als u op hetzelfde adres woont 
  • Voor uw inwonende kind. Ook als uw kind ouder dan 18 jaar is 
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan met een ondertekende brief waarin u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden 

Uittreksel BRP aanvragen

Heeft u geen DigiD, vraag het uittreksel dan aan bij de balie van de gemeente. Maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.  

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen, dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De persoon die u machtigt moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van uw aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.

Kosten

€ 12,50