Ramp of crisis

Bij een ramp of crisis krijgt u informatie via regionale omroep NH, sociale media, NL-Alert en Crisis.nl. De politie, brandweer en andere hulpdiensten vertellen ook wat u moet doen. Het kan ook zijn dat de sirenes afgaan.

Sirene

Elke 1e maandag van de maand test de gemeente precies om 12.00 uur of de sirene voor rampen nog werkt. De sirene klinkt dan achter elkaar 1 minuut en 26 seconden. 

Gaat de sirene vaker achter elkaar, dan is er groot alarm. Het kan ook zijn dat geluidswagens van de politie of de brandweer door de straten rijden. Luister goed naar wat zij zeggen en doe wat zij u vragen te doen. 

  • Ga direct naar binnen
  • Sluit deuren en ramen om eventuele schadelijke gassen buiten te houden. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit
  • Zet de radio of de tv aan op omroep NH, bezoek de website van NH of kijk op de websites van crisis.nl of Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Zo hoort u wat er aan de hand is en wat u moet doen
  • Volg de instructies altijd goed op

NL-Alert

  • NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Zoals een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer
  • U krijgt van de overheid een tekstbericht op uw telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u moet doen
  • U hoeft zich niet aan te melden. Mobiele telefoons in Nederland ontvangen automatisch een NL-Alert
  • Per jaar wordt 2 keer een testbericht verstuurd. Als u deze niet krijgt, maak daar dan melding van bij de leverancier van uw mobiele telefoon

Hoe kan ik me voorbereiden op een ramp? 

Meer informatie

Wat te doen bij: