Uitslag verkiezing

De uitslag van de verkiezingen wordt op maandag om 10 juni vanaf 10.00 uur bekend gemaakt. Dat gebeurt tijdens de hervatte zitting van het Gemeentelijk stembureau in het BEL kantoor, Zuidersingel 5 te Eemnes. Na bekendmaking en ondertekening publiceren we de processen-verbaal van de stembureaus van het Gemeentelijk stembureau, eventuele verbeteringen (corrigenda) en digitale bestanden.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur bij de Kiesraad. De fout wordt dan onderzocht.

Voorlopige uitslag gemeente Blaricum

Lijstnummer Politieke partij Stemmen Percentage Zetels Bijzonderheden
1 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 699      
2 VVD 1350      
3 CDA - Euopese Volkspartij 425      
4 Forum voor Democratie 139      
5 D66 490      
6 Parij voor de Dieren 129      
7 50PLUS 38      
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 808      
9 JA21 48      
10 NL PLAN EU 1      
11 ChristenUnie 73      
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 29      
13 BBB 133      
14 Meer Directe Democratie 18      
15 SP (Socialistische Partij) 57      
16 vandeRegio 1      
17 Volt Nederland 286      
18 Belang Van Nederland (BVNL) 27      
19 NSC 175      
20 Piratenpartij - De Groenen 12      

 

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 4938
Aantal blanco stemmen: 9
Aantal geldige stemmen: 4947
Aantal ongeldige stemmen: 2
Aantal kiezers: 4949
Aantal opgeroepen kiezers: 9201
Opkomstpercentage: 53,79%