Zoekresultaten

36 resultaten voor ‘’

 • Starterslening

  Jongeren en jonge gezinnen zijn belangrijk voor de gemeente Blaricum. Voor deze starters kan het moeilijk zijn een passende koopwoning te vinden. Daar wil de gemeente Blaricum iets aan doen. Voor star...

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie...

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd, gescheiden of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen een andere naam te gebruiken. Wanneer u post van ons krijgt, dan gebruiken wij (en andere overheidsinsta...

 • Identiteitskaart

 • Wat is de Omgevingswet?

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water...

 • Meldpunt goed verhuurderschap

 • Bouwvenen aardgasvrij

  De komende jaren moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af. De gemeente Blaricum onderzoekt samen met de bewoners hoe dat het beste kan. In de Bouwvenen bekijken we of dat tegelijk met de w...

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

  U kunt bij de gemeente vragen om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens. Hiermee zorgt u dat bijvoorbeeld stichtingen of niet-commerciële instellingen, uw persoonsgegevens...

 • Achternaam kiezen

  U kunt kiezen welke achternaam u uw kind geeft. U heeft de volgende naamkeuze: