Zoekresultaten

48 resultaten voor ‘’

 • Incidentele festiviteit

  Wilt u in uw bedrijf, sportvereniging of school iets bijzonders organiseren? En is het waarschijnlijk dat  u daarvoor de geluidsnormen zult overschrijden? Geef dat aan ons door.

 • Kamer van Koophandel

  Wilt u weten wat er nodig is om een onderneming te starten? Bent u op zoek naar informatie over financiëring van uw onderneming, of wilt u een kijkje over de grens nemen?

 • Speelautomaten

  Als u speelautomaten wilt exploiteren, bijvoorbeeld in uw café of restaurant, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Er bestaan 2 soorten speelautomaten.

 • BusinessPark27

  Wilt u ondernemen op een perfect bereikbare locatie midden in de Randstad? Dan is BusinessPark27 langs de A27 in Blaricum dé plek.

 • Bedrijfsafval

  Ondernemers moeten zelf zorgen voor het afvoeren van bedrijfsafval. De opslag en afvoer van bedrijfsafval moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de aard en hoeveelh...

 • Aanvragen benoeming verkeersregelaar evenementen

 • Winkeltijden en koopzondagen

  Winkels mogen, onder normale omstandigheden, in Blaricum geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur.

 • Ondernemers

 • Milieuvergunning

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergun...

 • Inkoop en aanbesteding

  Bent u of gaat u als ondernemer aan het werk in opdracht van de gemeente Blaricum, Eemnes of Laren of de BEL Combinatie? Dan krijgt u te maken met de inkoopvoorwaarden, zoals vastgelegd in het documen...

 • Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG voor rechtspersonen kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden.

 • Standplaats weekmarkt Blaricum

  In de gemeente Blaricum is geen weekmarkt. U kunt wel een standplaatsvergunning aanvragen.

 • Exploitatie- en terrasvergunning

  Bij exploitatie van een openbare inrichting (inclusief terras) heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor iedere openbare inrichting. Ook wanneer u geen alcoholhoudende...

 • Detailhandel en horeca

  Wilt u als ondernemer (tijdelijk) uw activiteiten uitbreiden, dan heeft u daar in een aantal gevallen een vergunning voor nodig. Hier vindt u een beknopt overzicht van zaken waar u mee te maken kunt h...

 • Algemene inkoopvoorwaarden 2021 - regiogemeenten en regio

  pdf, 666kB
 • Bedrijfspand kopen, huren, pachten

  De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van gebouwen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.

 • Melding ingebruikname gemeentegrond aanvragen

  Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente...

 • Inkoop en aanbestedingsbeleid Gooi en Vechtstreek 2022

  pdf, 1MB
 • Lees meer over

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Doe dit minstens 4 weken voordat u wilt collecteren. Bij de gemeente ku...

 • Exploitatieovereenkomst

  Een exploitatieovereenkomst is een afspraak tussen de gemeente en projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst worden de kosten geregeld voor het treffen van o...

 • Bedrijfsterrein kopen

  Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Meestal worden deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, die onder meer zijn vastgeleg...

 • Inkoop en aanbestedingsbeleid Gooi en Vechtstreek 2016–2021

  pdf, 1MB
 • Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2022

  pdf, 313kB
 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een Drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische dranken verkoopt. Dit geldt voor bedrijven zoals een café, een restaurant of een slijterij. Maar ook voor verenigingen en stichti...

 • Steun door Rijksoverheid

  De overheid geeft subsidies aan ondernemers om ze te helpen of te stimuleren. Op elk gebied en voor elke branche zijn regelingen, zoals: duurzaamheid, veilig ondernemen, innovatie en onderwijs.

 • Houtrook

  Het gebruik van open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels voor het verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit een met hout gestookte i...

 • Ontheffing sluitingsuur

  Wilt u voor een keer afwijken van de geldende sluitingstijden voor horeca? Vraag dan eerst een incidentele ontheffing aan bij de gemeente.

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen iets verkopen? Bijvoorbeeld met een viskraam of bloemenstalletje. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig.

 • Algemene inkoopvoorwaarden BEL Combinatie 2017

  pdf, 652kB
 • Ondernemersplein

  Alle informatie van de overheid voor ondernemers overzichtelijk bij elkaar. Dat biedt de website Antwoord voor bedrijven.

 • Milieu en duurzaamheid

  Indien u andere duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden wilt toepassen wijkt u af van de voorschriften van het Bouwbesluit. Deze afwijking moet worden goedgekeurd door burgemeester en wethouders.

 • Vuur stoken

 • Formulier CTB Blaricum

  Tot 1 juni 2023 kunt u via dit formulier een aanvraag doen voor tegemoetkoming in de kosten van de controle van coronatoegangsbewijzen.

 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren in Blaricum dat voor publiek toegankelijk is? Voor grote evenementen heeft u een vergunning nodig. Voor kleine evenementen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

  De gemeente heeft van de Rijksoverheid middelen ontvangen om ondernemers en verenigingen enigszins tegemoet te komen in de kosten van het controleren van het coronatoegangsbewijs (CTB).

 • APV

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) beschrijft de regels die gelden voor de openbare orde, veiligheid en andere huishoudelijke zaken.

 • Toeristenbelasting

 • Ventvergunning

  Wilt u uw producten op straat aanbieden of donateurs werven, zonder standplaats? U heeft dan géén vergunning nodig. Maar u moet zich wel aan bepaalde regels houden.

 • Kansspelen

  Alleen Nederlandse verenigingen, die ten minste 3 jaar bestaan, mogen kansspelen organiseren. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

 • Ontheffing zwak alcoholische drank

  Wilt u tijdelijk buitenshuis zwak alcoholische drank verstrekken tegen betaling? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing van de drank- en horecawet nodig. Met deze ontheffing mag u maximaal 12 dagen, zw...

 • Wet Bibob

  De Wet Bibob moet voorkomen dat vergunningen misbruikt worden voor criminele activiteiten. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2022

  pdf, 314kB
 • Omgevingsvergunning

  Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen of wijzigen van een pand, het aanleggen van parkee...

 • Onroerende zaakbelasting

 • Evenementenkalender 2024

  pdf, 358kB
 • Hulp bij eigen bedrijf

  Als (toekomstig) zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor financiële hulp zoals de Bbz of IOAZ.

 • Vergunning reclame maken op of aan de weg aanvragen

  Wilt u in de gemeente Blaricum reclame maken op een publicatiebord (dit is een driehoeksbord die aan lantaarnpalen is bevestigd) of spandoek? U moet hiervoor een vergunning aanvragen.