Zoekresultaten

1640 resultaten voor ‘’

 • Zwerfafval 24 mei 2022

  Samen willen we onze gemeente schoon houden. Het is mogelijk om het hele jaar zwerfafval op te ruimen. Op deze pagina leest u er meer over.

 • Zomernota 2019 Blaricum pdf, 1MB

 • Zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of ...

 • WOZ en OZB

  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken. Op basis van de WOZ-waarde van uw huis betaalt u belasting. De gemeente stelt elk jaar de waarde van alle onroerende...

 • Woonvisie Blaricum 2017-2022 pdf, 1MB

 • Woonvisie Blaricum

  De gemeente stelt iedere 5 jaar een nieuwe Woonvisie op. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mo...

 • Woningen Kerkpad en Molenweg

  De gemeente heeft een bouwplan ontvangen voor de bouw van 7 woningen. Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen aan het Kerkpad en een rijtje van 3 woningen aan de Eerste Molenweg (op de locatie van d...

 • Wonen in Blaricum

  Iedereen wil prettig wonen. En heeft daarbij zijn eigen wensen en behoeften. In de gemeente Blaricum kunt u zowel huren als kopen. Voor starters is er de Starterslening. Om uw woning levensloopbestend...

 • Wob

  In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staan regels over de openbaarheid van informatie die bij bestuursorganen berust. Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan die de Wob vervangt. Om ...