Belastingtaken naar gemeente Huizen

Vanaf 1 januari 2023 voert de gemeente Huizen alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen uit voor onze gemeente (ook voor de gemeente Laren). De gemeenten Blaricum en Laren blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven.

Elk jaar stuurt de gemeente de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Dit wordt vanaf 1 januari 2023 door de gemeente Huizen gedaan, die ook de gehele verdere administratieve afhandeling verzorgt. Ook het behandelen van bezwaarschriften over de belastingen is vanaf januari 2023 bij Huizen belegd. De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen van voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie.

Op www.belastingenhbl.nl is meer informatie te vinden.

Andere afzender

Voor inwoners en ondernemers verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Op de aanslag staat een andere afzender per 2023, namelijk ‘Gemeentelijke belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Er is een herkenbaar logo gemaakt om dit mee aan te duiden. 

Inwoners met vragen over de aanslag kunnen vanaf januari bij de gemeente Huizen terecht. Kijk daarvoor op: www.belastingenhbl.nl