Betalingsregeling

Wanneer u (als burger) uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt. U moet wel binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag uw verzoek hebben ingediend bij de gemeente, afdeling invordering.

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren. Wordt uw verzoek ingewilligd dan zal een regeling worden getroffen en kunt u in andere termijnen betalen.


Meenemen

  • Loonstrookje.
  • Huurcontract.
  • Eventueel een overzicht van bijzondere kosten, zoals ziektekosten, schulden en dergelijke.