Leges

Leges is de vergoeding voor bepaalde (administratieve) diensten die de gemeente uitvoert. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van een rijbewijs, of het geven van kopieën van documenten. Maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning of het behandelen van een bestemmingsplan. De gemeentelijke legesverordening bevat 2 tabellen. Op deze pagina leest u hier verder over.

Tabel A (pdf, 218KB) bevat de kosten voor de meeste onderdelen van de dienstverlening.
In tabel B (pdf, 57KB) vindt u de specifieke onderwerpen, waaronder collecteren, standplaatsen, spandoeken, evenementen en splitsing van woonruimte.

De tarieventabel A bij de Legesverordening 2023 is op een aantal delen gewijzigd. U vindt de wijzigingen in dit document (pdf, 78KB).

Bekijk de volledige Verordening op de heffing en invordering van leges 2024