Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is de kosten te dekken die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te (laten) verwerken. Elk jaar worden de tarieven vastgesteld door de gemeenteraad. De tarieven en wijze van aanslagoplegging liggen vast in de gemeentelijke belastingverordening.

Tarieven 2022

  • Eenpersoonshuishouden: € 170,98
  • Meerpersoonshuishouden: € 341,96

Bekijk de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022 (pdf, 296KB)

Wie betaalt

Elk huishouden betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval via de aanslag. De hoogte van de aanslag wordt bepaald door de grootte van uw huishouden. De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u belastingplichtig. Om te bepalen of u een aanslag krijgt voor een één- of een meerpersoonshuishouden, worden de persoonsgegevens van de Basis Registratie Personen (BRP) geraadpleegd. Het is daarom van belang dat u zich op tijd laat inschrijven bij de gemeente waar u woont.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken