Rioolheffing

Met de opbrengst van de rioolheffing onderhoudt de gemeente het gemeentelijk rioleringsstelsel. Elk jaar worden de tarieven vastgesteld door de gemeenteraad.

Wie betaalt

De gemeente Blaricum heft rioolheffing van de eigenaar op 1 januari van het betreffende belastingjaar van het betreffende pand. De aanslag vindt u terug op het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Heeft u een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing verschuldigd. Rioolheffing wordt geheven van alle panden in Blaricum, dus zowel van woningen als van bedrijfsruimtes.

Rioolheffing 2022

  • per perceel € 215,06

Bekijk de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022 (pdf, 308KB)

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken