Tarieven onroerende-zaakbelasting (OZB)

De aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. U vermenigvuldigt de WOZ-waarde met het betreffende percentage voor woningen of niet-woningen. De uitkomst is de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelasting.

OZB-tarieven 2021

  • Eigenarenbelasting, woningen 0,100391%
  • Eigenarenbelasting, niet-woningen eigendom 0,356334%
  • Gebruikersbelasting, niet-woningen 0,266417%

Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021