Bouwen en wonen

Wie wil bouwen, verbouwen of iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in 1 keer, in 1procedure aanvragen.

 • Vergunningen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Controleer dan eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Archief bouwplannen en -tekeningen

  Bent u op zoek naar oude bouwplannen en of bouwtekeningen van een pand? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 14 035. Wij vragen dan een bouwdossier op van het betreffende perceel. 

 • Rioolaansluiting

  U wilt een nieuwe rioolaansluiting aanvragen of uw bestaande aansluiting wijzigen.

 • Ruimtelijke plannen

  De gemeente stelt een ruimtelijk beleid op voor haar hele grondgebied. Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt. De belangrijkste zijn de Structuurvisie en het Bestemmingsplan. Hiermee geeft de gemeente aan hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. En wat er eventueel op die gronden gebouwd of aangelegd mag worden.

 • Welstand

  Blaricum wil een gemeente zijn waar het prettig wonen en werken is. Daarom worden plannen voor nieuwbouw of verbouwing altijd beoordeeld: op de kwaliteit van het uiterlijk, en de bijdrage aan de omgeving. Ze moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

 • Wonen in Blaricum

  Iedereen wil prettig wonen. En heeft daarbij zijn eigen wensen en behoeften. In de gemeente Blaricum kunt u zowel huren als kopen. Voor starters is er de Starterslening. Om uw woning levensloopbestendig te maken kunt u de blijverslening gebruiken.

 • Groenstrook kopen

  Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de grond van de gemeente toe te eigenen en daar bijvoorbeeld op te bouwen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven.

 • Handhaving

  U wilt een overtreding melden of een schriftelijk verzoek om handhaving indienen. Of meer informatie over de regels voor het bouwen, verbouwen of slopen van een woning en of bouwwerk.

 • Duurzaam Blaricum

  Met elkaar maken we van Blaricum een duurzamere gemeente. Het Duurzaam Bouwloket alsook diverse financieringsmogelijkheden kunnen u helpen. Benieuwd naar de plannen? Bekijk dan eens het programma van de gemeente en de regio Gooi en Vechtstreek.