Blaricum aardgasvrij

De gemeenteraad heeft eind december 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hiermee is een eerste stap gezet naar een aardgasvrij Blaricum. In de visie staat op welke manier, wanneer en in welke volgorde de buurten in Blaricum aardgasvrij gemaakt worden. En welke oplossingen daarbij voor de hand liggen.

In Blaricum worden in ieder geval tot 2030 geen buurten van het gas gehaald. Wel gaat de gemeente dit jaar starten met een nadere verkenning. De Bijvanck is daarvoor aangewezen als verkenningsbuurt. Uit de verkenning zal meer duidelijk worden over wat nodig is om van het aardgas af te komen.

De route naar een aardgasvrij Blaricum is sowieso niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of -technieken. Daarom wordt de visie iedere 5 jaar opnieuw bekeken.

U kunt de Transitievisie Warmte (pdf, 4.12MB) in z’n geheel nalezen. 
Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Bijeenkomst aardgasvrij Blaricum 14 juni

In 2021 moet elke gemeente in Nederland een visie hebben waarin (op hoofdlijnen) staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden. Dit heet de Transitievisie Warmte. De gemeente is de visie aan het voorbereiden. Op 14 juni vond een online bijeenkomst plaats over de visie.

De gemeente wordt bij het maken van deze visie begeleid door onderzoeksbureau APPM. Zij vertelden tijdens de bijeenkomst meer over warmtetechnieken en waarom Nederland aardgasvrij wil zijn.

Waarom aardgasvrij?

De overstap naar aardgasvrij heeft vooral te maken met klimaatverandering. Opwarming is slecht voor de aarde, maar het is ook belangrijk om droge voeten te houden. In het Klimaatakkoord heeft Nederland hierover afspraken gemaakt.

Zelf al iets doen?

Tijdens de avond vertelde Michiel de Soet van het Duurzaam Bouwloket over kleine ingrepen die veel kunnen opleveren aan het woongenot. Naast lagere energiekosten helpt het ook in het wooncomfort, zoals minder tocht in huis. Het gaat vaak om aanpassingen die weinig geld kosten en voordeel oplevert. Het Duurzaam Bouwloket helpt hierbij. Ook de Hut van Mie, energiecorporatie voor Laren en Blaricum, kan ondersteunen door bijvoorbeeld een energiecoach te laten langskomen. Of door gezamenlijk zonnepanelen in te kopen voor de hele wijk.

Terugkoppeling enquête aardgasvrij

Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben we het inwonerspanel van Blaricum gevraagd om een mening te geven over duurzaamheid en aardgasvrij. Er waren 274 respondenten, respons komt daarmee op 61%. Goed om hierbij te weten dat de woningen in De Blaricummermeent al aardgasvrij zijn en dat veel respondenten dat hebben aangegeven. Zo geeft 29% van de respondenten aan niet aardgasvrij te willen wonen en 27% geeft aan een huis te hebben dat al (bijna) aardgasvrij is. Uit de open antwoorden is een tweedeling te zien: er zijn voor- en tegenstanders. Tegenstanders benoemen andere technieken (kernenergie, waterstof en Duitsland als voorbeeld). Ook wordt aangegeven dat veel woningen te oud zijn om aanpassingen te laten doen. Bekijk hier de volledige resultaten van het onderzoek.

Gestelde vragen

Hieronder een overzicht van een aantal gestelde vragen tijdens de bijeenkomst. Alles terugkijken? Bekijk hier de gehele bijeenkomst terug.

Vraag: In Duitsland wordt juist de overstap naar aardgas gemaakt, waarom moeten wij ervan af?
In Nederland werken we met een ander uitgangspunt. In Duitsland zijn er veel woningen met zeer vervuilende brandstoffen, als stookolie. Daar willen ze eerst vanaf. Daarom kiezen ze voor aardgas. Het kan gezien worden als een tussenstap. In Nederland zijn we al verder. Andere reden is om de gaswinning in Groningen terug te brengen vanwege de aardbevingen. We willen ook niet helemaal afhankelijk zijn van de energievoorziening uit het buitenland.

Vraag: Wanneer gaan we hier van het aardgas af?
De visie waarin staat in welke volgorde de wijken aardgasvrij kunnen worden, moet in het najaar af zijn. In de periode 2023-2040 zullen we voor elke buurt met een wijkuitvoeringsplan (WUP) komen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zoals: er moet voldoende draagvlak zijn onder de inwoners, het moet betaalbaar zijn, en er moet sprake zijn van een potentiële warmtebron (indien sprake is van een collectieve warmteoplossing). In een WUP staat wat de nieuwe warmteoplossing wordt, wat de ligging van een warmtenet wordt, wat de planning/financiering is en welke partijen een rol krijgen. Als zo’n wijkuitvoeringsplan klaar is, dan duurt het nog 8 jaar voordat een wijk van het gas af is. Eerste stap is de visie in het najaar.

Vraag: hoe zit het met geothermie?
Geothermie is nog niet aanwezig in onze regio. Daar vindt nu onderzoek naar plaats. Het is nu nog onduidelijk hoeveel aardwarmte beschikbaar is. Als uit onderzoek de potentie is vastgesteld dan zouden er in de toekomst woningen mee verwarmd kunnen worden.

In Eemnes wordt er door Larderel Energy al veel onderzoek naar gedaan. Of Blaricum daarop kan meeliften, is nu nog niet met 100 procent zeker te zeggen. Wel is er voor de regio Gooi en Vechtstreek ook door Larderel Energy een opsporingsvergunning voor een proefboring naar Geothermie aangevraagd. In het najaar van 2021 zal het Ministerie van Economische Zaken hierover uitsluitsel geven.

Vraag: In het nieuws zien we dat warmtepompen de woning in koude periodes onvoldoende verwarmen. Hoe kan dat?
Vaak gaat het helaas om situaties waarbij de voorbereiding niet goed is uitgevoerd. Een belangrijke randvoorwaarde van een warmtepomp is dat er een goed geïsoleerde woning moet zijn. Is de woning in de basis (nog) niet goed genoeg geïsoleerd dan moet daar eerst goed aandacht aan worden besteed.

Vraag: Hoe zit het met de betaalbaarheid?
Als de woning wordt verduurzaamd dan wordt de woning verbeterd, dat heeft al een gunstig effect. We zien dat veel bewoners al bezig zijn om stappen te zetten om de woning aan te passen. Om een grote aanpassing in 1 keer uit te voeren is een te grote stap. Mensen kunnen geholpen worden met een steuntje in de rug. Daarover wordt op landelijk niveau ook overleg gevoerd. Denk ook aan momenten als verbouwingen of verhuizen. Dat zijn goede momenten om maatregelen mee te nemen. Wel goed om advies in te winnen voordat u aan de slag gaat. Dat kan via Duurzaam Bouwloket of via Hut van Mie.

Vraag: Waarom wordt er niet meer 'reclame' gemaakt voor hybride systemen? Naast isolatie is dit toch het laag-hangend-fruit?
De ontwikkeling van hybride systemen zien we nu opkomen, de verwachting is dat er meer reclame voor wordt gemaakt. Het zal steeds meer in beeld komen, vooral als je de cv-ketel gaat vervangen. Win hier vooral meer advies over in. Dat kan ook via Duurzaam Bouwloket.