De transitievisie Warmte

We gaan allemaal van het aardgas af. Maar hoe moet dat? En wanneer? En wie gaat dat allemaal organiseren? Enne… mijn verwarmingsketel is bijna aan zijn eind, waarmee kan ik hem het beste vervangen? Allemaal vragen waarop de gemeente antwoorden gaat geven in de 'Transitievisie Warmte' die ze aan het maken is. Onze gemeente werkt hierin samen met de gemeenten Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen.

Zoals bekend gaan we allemaal van gas overstappen op duurzame energiebronnen, die geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. De gemeenten moeten dat organiseren. Ze moeten daarvoor van de rijksoverheid uiterlijk eind 2021 een zogeheten transitievisie opstellen. Ook onze gemeente is hier mee gestart. 

In die transitievisie komt ook te staan wanneer uw wijk gaat overstappen. Zover zijn we nog niet. De overgang naar aardgasvrij gaat stapsgewijs en is een ontdekkingstocht. Deze stappen zet de gemeente samen met inwoners. In 2021 wordt daarvoor een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het is nu dus nog niet duidelijk welke wijk, wanneer, overgaat op aardgasvrij. 

Gemeente verduurzaamt ook zelf

Uiteraard zijn wij ook bezig met verduurzamen van panden en energieopwekking in de buitenruimte. Denk aan de panden die van onszelf zijn, de openbare verlichting (led-lampen) en zonnepanelen op geluidschermen. Ook werken we  samen met woningcorporaties om woningen te verduurzamen.