Duurzaamheidslening

Goedkoop geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken.

Goedkoop lenen

Een energiezuinig huis, dat lijkt u wel wat. Maar energiebesparende maatregelen kosten geld. De gemeente Blaricum kan u hierbij helpen. Als woningeigenaar kunt u goedkoop geld lenen om uw woning echt energiezuinig te maken. Dit kan met de Duurzaamheidslening. De gemeente Blaricum werkt voor de Duurzaamheidslening samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen dragen bij aan een beoogde duurzame, energieneutrale gemeente. Bovendien zijn de effecten ervan ook aantrekkelijk voor u zelf. Bijvoorbeeld door een lagere energierekening, meer wooncomfort of een beter binnenklimaat.

Hoeveel lenen?

U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. Tot een bedrag van € 7.500,- heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening. De lening wordt op basis van annuïteiten afgelost.

Stappenplan aanvraag Duurzaamheidslening

Om in aanmerking te komen voor deze duurzaamheidslening geldt een aantal voorwaarden. Ook moet u een aantal stappen doorlopen. Is uw aanvraag na onze beoordeling akkoord (voldoet de lening aan de verordening) dan kunt u de aanvraag indienen bij het SVn. Het SVn is een fondsbeheerder. Dit betekent dat SVn de aanvraag financieel toetst en de lening – na goedkeuring – verstrekt.