Stappenplan duurzaamheidslening

Een duurzaamheidslening vraagt u aan door de volgende stappen te doorlopen.

Aanvragen van de lening

1. U vraagt de duurzaamheidslening aan met het aanvraagformulier (pdf, 331kB). Dit formulier stuurt u naar: BEL Combinatie, t.a.v. de heer Mauritz, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
2. De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet, gesteld in de Verordening duurzaamheidslening 2018

U voldoet aan de voorwaarden en de verordening

3. U ontvangt van de gemeente een toewijzingsbesluit onder voorbehoud van de krediettoets van SVn.
4. U vult het digitale aanvraagformulier van SVn in.
5. Op basis van dit formulier beoordeelt SVn of u kredietwaardig genoeg bent om de lening te dragen.

U voldoet aan de voorwaarden van SVn

6. U ontvangt een offerte van SVn.
7. U ondertekend deze offerte en stuurt deze terug naar SVn.
8. De gemeente ontvangt van SVn een seintje dat u een lening bent aangegaan met SVn.

Declaratie

9. U declareert met een declaratieformulier wat u van SVn heeft ontvangen de kosten van de maatregelen bij de gemeente.
10. De gemeente controleert of de declaratie strookt met wat u heeft aangevraagd.
11. De gemeente zet de declaratie (per e-mail) door naar SVn.
12. SVn betaalt de aannemer of installateur. Het is dus niet de bedoeling dat u zelf de aannemer of installateur betaalt.
13. Op dat moment begint u met het aflossen van de lening.
14. Mocht u meerderde declaraties hebben, dan verloopt het proces op dezelfde manier.


U voldoet niet aan de voorwaarden en de verordening

15. In het geval dat u niet voldoet aan de voorwaarden of de verordening dan wordt er eerst contact met u gezocht. U heeft dan alsnog de gelegenheid om de aanvraag te completeren.
16.  In het uiterste geval ontvangt u een brief dat u niet in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening.


U voldoet niet aan de voorwaarden van SVn

17. U ontvangt een afwijzingsbrief van SVn. U recht op de duurzaamheidslening vervalt. U ontvangt geen afwijzingsbrief meer van de gemeente.


Doorlooptijd aanvraag duurzaamheidslening

  • Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.
  • Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.