Voorwaarden duurzaamheidslening

Om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening geldt een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • U kunt een bedrag lenen van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 25.000,- (inclusief btw)
  • Het rentepercentage wordt definitief vastgesteld op het moment dat de definitieve aanvraag binnen is bij SVn. Bekijk de Actuele rentetarieven op de website van SVN.
  • De looptijd is 10 jaar voor bedragen tot € 7.500,- en 15 jaar voor bedragen vanaf € 7.500,- de rente is vast.
  • U mag op elk moment boetevrij aflossen (minimale bedrag is € 250,-).
  • U kunt voor uw woning maximaal 1 duurzaamheidslening afsluiten.
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • U kunt geen lening krijgen voor kosten van maatregelen waarvoor u al verplichtingen bent aangegaan vóórdat wij uw aanvraag ontvangen. Onderteken de offerte van de uitvoerder van de werkzaamheden dus pas nadat uw lening definitief is goedgekeurd door SVn.
  • De volledige voorwaarden voor de gemeentelijke duurzaamheidslening vindt u in de bijbehorende Verordening duurzaamheidslening 2018 gemeente BlaricumDe verordening is in 2018 vastgesteld. De regeling is ook in 2019 en 2020 van kracht.
  • Alleen bestaande particuliere woningen in de gemeente Blaricum die bestemd zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.
  • U moet bepalen welke energiebesparende maatregelen u wilt laten treffen. Bedenk daarbij dat voor een Duurzaamheidslening enkel de in de verordening genoemde maatregelen in aanmerking komen.