Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

In 2021 is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek gestart. Het is een regionale samenwerking om huiseigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Samen met bouwers, installateurs, Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, opleidings- , kennis- en financiële instellingen wordt ingezet op het versnellen van de verduurzaming van woningen in de regio.

In 2050 moeten circa 115.000 woningen in de regio zijn verduurzaamd. Om dit proces te versnellen hebben de regiogemeenten eind 2019 opdracht gegeven voor de zogeheten ‘ketensamenwerking en de bundeling van de dienstverlening’. Uitgangspunt is dat de verschillende partijen, van informatievoorziening tot uitvoering, aan elkaar worden gekoppeld. In 2020 is dat uitgewerkt in het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek. 

Lees er meer over op: www.energiedienstenbedrijfgv.nl