Gemeentegrond gebruiken

Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Of een hekwerk, bouwkraan en of (bouw)materialen? Dan moet u dit in de meeste gevallen vooraf melden bij de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven.

Schriftelijk melden

Een melding van plaatsing doet u schriftelijk via een formulier. Het benodigde formulier kunt u opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Het formulier moet u tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan de plaatsing van de voorwerpen aanleveren bij de gemeente. Stuur ook een tekening (schaal 1:1000) mee.

De gemeente kan ervoor kiezen om het plaatsen van voorwerpen te verbieden als u hiermee de verkeersveiligheid of de openbare veiligheid in gevaar brengt.

Kosten

U betaalt precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht hangt af van de tijdsduur van het gebruik van de gemeentegrond, in combinatie met:

  • het aantal benodigde vierkante meters,
  • en of het aantal voorwerpen die u wilt plaatsen, zoals containers.

Na uw aanvraag ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarbij de door u verschuldigde belasting.