Caravan en aanhanger

U mag uw caravan of camper niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op gemeentegrond laten staan. Hetzelfde geldt voor aanhangwagens, vouwwagens en soortgelijke voertuigen. Bij de gemeente kunt u ontheffing vragen van dit verbod.

Ontheffing aanvragen

Vraag de ontheffing 4 weken van te voren aan. Overleg met omwonenden. Het komt de relatie met uw buren ten goede indien zij van uw aanvraag op de hoogte zijn. Als de gemeente klachten ontvangt, is dat in de toekomst mogelijk een reden om een ontheffing te weigeren.

Vraag de ontheffing schriftelijk aan onder vermelding van:

  • Uw naam en adres
  • De reden van de ontheffing
  • Een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig
  • De periode waarover u ontheffing aanvraagt