Rioolaansluiting

U wilt een nieuwe rioolaansluiting aanvragen of uw bestaande aansluiting wijzigen.

Algemeen

De gemeente zorgt voor het hoofdriool. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente voor de aansluiting op uw woning, bedrijf of gebouw. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein (net over de erfgrens op een ontstoppingsput). Vanaf daar bent u zelf verantwoordelijk.

Bent u nog niet aangesloten op het hoofdriool, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Ook kunt u uw bestaande aansluiting wijzigen of opheffen.

Hoe aanvragen of wijzigen?

Wanneer u telefonisch contact opneemt met de rioleringsdeskundige van Openbare Ruimte, adviseert hij u over de aansluiting. Ook kan hij u voorzien van een aanvraagformulier. Voor de aanvraag is in elk geval een situatieschets nodig van het perceel waarvoor de aansluiting wordt aangevraagd, waarop is aangegeven waar het nieuwe lozingspunt is gewenst.

Kosten

Voor een door de gemeente verzorgde rioolaansluiting betaalt u € 808,-. BTW is niet verschuldigd. De kosten moeten vooraf worden betaald. Daarna starten de werkzaamheden, die in overleg met u worden uitgevoerd.