Omgevingsvergunning

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit.

Aanvragen

Veel van deze vergunningen kunt u in 1 keer, in 1 procedure aanvragen. Toets uw bouwvoornemen aan de criteria volgens het stappenplan van het omgevingsloket om te zien of u wel of niet vergunningplichtig bent.

Kosten

Voor het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning of het indienen van een schetsplan bent u leges verschuldigd. De tarieven kunt u vinden in de Legesverordening