Starterslening

Jongeren en jonge gezinnen zijn belangrijk voor de gemeente Blaricum. Voor deze starters kan het moeilijk zijn een passende koopwoning te vinden. Daar wil de gemeente Blaricum iets aan doen. Voor starters is er daarom de Starterslening.

Algemeen

Met de Starterslening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis en het maximale bedrag dat u kunt lenen. Dit volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Hierdoor kunt u tegen gunstige voorwaarden een woning kopen die eerst onbereikbaar leek. Voor de Starterslening betaalt u de eerste 3 jaar geen maandlasten. Daarna wordt periodiek bekeken of u de rente en aflossing over de Starterslening kunt betalen.

Voorwaarden

De Starterslening kunt u aanvragen als u op het moment van de aanvraag jonger dan 35 jaar bent en nog niet eerder in het bezit bent geweest van een koopwoning. Daarnaast moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • U woont al minimaal 3 jaar in Blaricum
  • (of) U heeft minimaal 10 jaar in Blaricum gewoond
  • De koopsom van de woning bedraagt niet meer dan € 435.000,-

Gevraagde documenten aanvraag

  • Verzoek om een ondertekend (voorlopig) koopcontract. Indien nieuwbouwproject: koop- en aannemersovereenkomst.
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Een recent uittreksel van BRP (niet ouder dan 3 maanden) met vermelding van historische adresgegevens
  • Indien 2 aanvragers: van beiden een uittreksel BRP en kopie geldig legitimatiebewijs.
  • Indien men zelfstandig woont: verhuurdersverklaring en een verklaring opzegging huur bij intrekken nieuwe woning.

Starterslening aanvragen

U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De lening kunt u aanvragen door de volgende 2 stappen te doorlopen:

  1. Vul het formulier Vooraanvraag starterslening in. De gemeente toetst met dit formulier of u voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.
  2. Bij een positieve uitkomst van de vooraanvraag ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u terecht bij de SVn om de financiële aanvraag in te dienen.

Contact

Heeft u nog vragen over de aanvraag van de starterslening bij de gemeente? Neem dan contact op met een medewerker Wonen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035.

Algemene informatie SVN

Voor algemene informatie kunt u kijken op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Deze organisatie beheert de starterslening voor alle gemeenten in Nederland.