Woonvisie Blaricum

De gemeente stelt iedere 5 jaar een nieuwe Woonvisie op. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren wil bereiken op het gebied van wonen. En ook wat de gemeente doet om de woningvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de woonwensen van haar inwoners.

Woonvisie 2023-2027

De gemeenten Blaricum en Laren hebben een gezamenlijke Woonvisie opgesteld voor de periode 2023-2027. Inwoners konden hiervoor aangeven hoe ze aankijken tegen de toekomst van wonen in Blaricum en Laren en wat zij daarbij belangrijk vinden. Dat kon via een online vragenlijst en tijdens een bijeenkomst op 26 januari 2023. Ook was er een gesprek met partners van de gemeente zoals de woningcorporatie, ontwikkelaars, makelaars en zorginstellingen. Kijk hier voor een samenvatting van alle reacties.

De huidige woonvisie kunt u hieronder downloaden: