Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

Echtscheiding

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door overlijden van één van de partners. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van één van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in de basisregistratie personen (BRP) opnemen.

Voor informatie en advies over echtscheiding kunt u terecht bij een advocaat. Als u wilt scheiden, geeft u een advocaat opdracht de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank. De rechter hoort de echtgenoten en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtgenoten - schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. De gemeente kan pas tot inschrijving van de uitspraak overgaan als duidelijk is dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is.

 

Wat heeft u nodig voor een bezoek aan de advocaat?

  • Een afschrift van de huwelijksakte

  • Afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen

 

Wat heeft u nodig voor inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente?

  • Een afspraak: U kunt die telefonisch maken via 14 035 

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving

  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking

  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer een schriftelijk verzoek, akte van berusting verzoek tot inschrijving, door beiden ex-partners wordt ingediend).

 

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Als u het met elkaar eens bent en geen kinderen heeft, kunt u uw geregistreerd partnerschap via een advocaat of notaris, buiten de rechter om, ontbinden. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) van de beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in. Daarna is het geregistreerd partnerschap beëindigd. U krijgt de overeenkomst of beschikking via uw advocaat of notaris thuisgestuurd. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.