Erkenning kind

U kunt het kind al erkennen voordat het is geboren. Dit noemen we de erkenning van de ongeboren vrucht. Wij raden u aan de erkenning voor de geboorte te regelen. Dit om bijvoorbeeld juridische problemen te voorkomen bij vroegtijdig overlijden van een van de ouders. Als het kind al is geboren, kunt u dit ook nog bij de geboorteaangifte doen of daarna. De erkenning kan worden gedaan door de vader of door de duomoeder bij 2 moeders. Ook een gehuwde man, bij een andere ongehuwde vrouw kan dit doen, zonder tussenkomst van de rechter. De erkenner hoeft niet de biologische vader te zijn. Hij moet wel bevoegd zijn om te erkennen.

Erkenning kan bij elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland plaatsvinden. Dit hoeft niet perse de geboorte- of woonplaats van het kind te zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een erkenningsakte op. Ook een notaris is hiertoe bevoegd. In dat geval hoeft u hiervoor niet naar de gemeente.

Erkenning leidt niet automatisch tot het verkrijgen van gezag over het kind. U krijgt wel automatisch het ouderlijk gezag als de vader met de moeder is getrouwd of als u samen een geregistreerd partnerschap hebt. Gezag moet apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Het gezamenlijk gezag kan digitaal worden aangevraagd met DigiD. Hiervoor is geen afschrift van de geboorteakte nodig.

Wat moet u doen voor een erkenning?

  • Voor de erkenning moet u een afspraak te maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035.

  • Hebt u een andere nationaliteit dan de Nederlandse of woont u in het buitenland, neemt u dan eerst contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente.

  • Voor uw afspraak neemt u een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee van alle ondertekenaars, alsmede een geboorteakte van het kind indien deze in een andere gemeente woont.

Naamkeuze

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u een naamkeuze doen. U kunt ervoor kiezen dat het kind de naam van de erkenner krijgt. Eventuele volgende kinderen uit dezelfde juridische ouders krijgen automatisch dezelfde naam. Indien u geen naamkeuze doet dan krijgt of behoudt het kind de naam van de moeder. De naam van het kind wordt bepaald door het recht van de nationaliteit van het kind.

Meer informatie over erkenning