Geboorteaangifte

U bent verplicht uw kindje binnen 3 dagen na de dag van de geboorte aan te geven. Als de termijn van 3 dagen eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

U kunt op 2 manieren geboorteaangifte doen:

Wie doet de geboorteaangifte

Bij digitale aangifte

Een digitale geboorteaangifte kan alleen gezamenlijk door de juridische vader of duomoeder en moeder van het kind. Of alleen door de moeder wanneer zij ongehuwd is en er ook geen sprake is geweest van erkenning voor de geboorte.

Bij aangifte in persoon

De moeder is altijd bevoegd om de geboorte van haar kind aan te geven. De juridische vader of duomoeder is verplicht tot geboorteaangifte. Als de vader of duomoeder niet aanwezig is, of als hij verhinderd is de aangifte te doen, dan gaat de verplichting over op een ieder die bij de geboorte aanwezig was. 
Als niemand aanwezig was bij de geboorte dan gaat de verplichting over op de bewoner van het huis waar het kindje is geboren. Of op het hoofd van een ziekenhuis, gevangenis of een soortgelijke inrichting waar het kindje is geboren. 
De ouders kunnen tegen betaling een afschrift Burgerlijke stand van de geboorteakte ontvangen.

Benodigde documenten 

Bij digitale aangifte

Heeft u een akte van naamskeuze laten opmaken of heeft u een anonieme donorverklaring? Dan kunt u helaas geen digitale aangifte doen.

Bij aangifte in persoon

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Indien van toepassing: een erkenningsakte ongeboren vrucht, een akte van naamkeuze, een trouw- of partnerschapsboekje

Als wij twijfelen aan de juistheid van de aangifte kunnen wij alsnog vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt uw afspraak digitaal maken of telefonisch via 14 035.

Kosten

Als u een afschrift van de geboorteakte wilt meenemen kost dit € 15,70

Geboorteaangifte na overlijden

Een bijzondere situatie ontstaat als de geboorteaangifte een kind betreft dat enige tijd heeft geleefd maar voor de geboorteaangifte is overleden. In deze situatie wordt eerst een geboorteakte (in de geboortegemeente) opgemaakt en vervolgens een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente). Zowel de geboorteaangifte als de overlijdensaangifte moet worden gedaan door iemand die hiertoe bevoegd is.

Levenloos geboren kind

Als uw kindje levenloos is geboren na een zwangerschap korter dan 24 weken, dan hoeft u uw kindje niet aan te geven bij de burgerlijke stand, maar u mag dat wel doen. Na een zwangerschap langer dan 24 weken, moet u uw kindje wel bij de burgerlijke stand aangeven. U heeft daarna ook de mogelijkheid uw kindje te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).
Uw kindje kunt u laten bijschrijven in uw trouwboekje.

Andere nationaliteit

Als het geboren kind niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het namenrecht van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit, afwijken van bovenstaande informatie. In dat geval is het mogelijk dat het kind de naam krijgt volgens het namenrecht van het desbetreffende land.

Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap

Ouders die voor de geboorte of adoptie van hun kind zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader/moeder wordt bovendien de juridische vader/moeder. Ook wanneer u een geregistreerd partnerschap heeft krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die worden geboren of geadopteerd. Ben u ongehuwd samenwonend of bent u geen geregistreerd partnerschap aangegaan, dan wordt u geadviseerd gezamenlijk gezag aan te vragen over uw kind. Hiervoor is het noodzakelijk dat u het kind eerst erkent.

Handige links