Naturalisatie

Nederlander worden

U kunt Nederlander worden als 1 van uw ouders Nederlander is (van rechtswege), door optie of door naturalisatie. Voor beide aanvragen komt u persoonlijk naar het BEL-kantoor in Eemnes. Maak hiervoor eerst telefonsch een afspraak via 14 035.

Nederlander van rechtswege

U bent Nederlander van rechtswege wanneer 1 van uw ouders Nederlander is. Er zijn een paar regels voor het Nederlanderschap van rechtswege, maar er kunnen altijd uitzonderingen zijn.

  • Was uw vader Nederlander toen u werd geboren en was hij getrouwd met uw moeder, dan bent u Nederlander.
  • Bent u in of na 1985 geboren en is uw moeder Nederlands, dan bent u Nederlander. Het maakt dan niet uit of u in of buiten Nederland geboren bent. Of dat u geadopteerd bent. Heeft u een Nederlandse moeder en bent u voor 1985 geboren (latente Nederlander), dan kunt u door optie Nederlander worden.
  • Is uw vader Nederlander en uw moeder niet en was uw vader bij uw geboorte niet met haar getrouwd? Dan moet u door uw vader erkend zijn. Dat betekent dat uw vader officieel heeft bevestigd dat u zijn kind bent.
  • Woonde uw vader of moeder tijdens uw geboorte in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten? En is uw vader of moeder ook geboren in Nederland terwijl zijn of haar vader of moeder in Nederland woonde? Dan bent u volgens de wet Nederlander. Het maakt dan niet uit welke nationaliteit uw ouders hebben. Voor een kind dat na 1 april 2003, maar voor 1 maart 2009 door een Nederlander is erkend, bestaat een aparte regeling. Het kind kan dan door optie de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Nederlandse nationaliteit door optie

Soms kunt u Nederlander worden via de optieprocedure. De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet wel behoren tot een bijzondere, in de wet genoemde groep. U heeft bijvoorbeeld een Nederlandse moeder en u bent geboren voor 1985. De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden. De overige voorwaarden vindt u op www.ind.nl/nederlander-worden

Wanneer u Nederlander bent geworden, moet u nog naar de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af.

Nederlandse nationaliteit door naturalisatie

Als u niet via de optieprocedure Nederlander kunt worden, kunt u naturaliseren. Naturalisatie duurt maximaal 1 jaar. Als u aan alle naturalisatievoorwaarden voldoet, kunt u  een verzoek om naturalisatie bij de gemeente doen. U moet officiële documenten zoals uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte van uw kind, huwelijksakte en een inburgeringsdiploma laten zien.

U kunt Nederlanderschap door naturalisatie aanvragen als u een geldige verblijfsvergunning heeft, het inburgeringsexamen haalde en minimaal 5 jaar in Nederland woont. Bent u getrouwd met of een geregistreerde partner van een Nederlander? Dan kunt u na 3 jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap en onafgebroken samenwonen een verzoek om naturalisatie indienen. De gemeente controleert uw gegevens en stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND onderzoekt of u Nederlander kunt worden.

Het kabinet wil dat buitenlanders pas Nederlander kunnen worden als ze 7 jaar rechtmatig in Nederland verblijven. Nu is die termijn nog 5 jaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren.

U wordt pas Nederlander bij de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van verlening van Nederlanderschap. Een naturalisatieaanvraag duurt maximaal 1 jaar en kost geld.

Meestal moet u afstand doen van andere nationaliteit(en). U hoeft geen afstand te doen van uw andere nationaliteit als:

  • dat niet mag van het land waar u vandaan komt;
  • u in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten bent geboren en nu in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont;
  • u getrouwd bent met een Nederlander;
  • als u vluchteling bent en in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten woont.

Kinderen naturaliseren

Vreemdelingen die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten wonen kunnen tegelijk met hun aanvraag voor naturalisatie ook een aanvraag voor mede-naturalisatie van hun kinderen doen

Kosten optie en naturalisatie

De kosten voor naturalisatie vindt u op de website van de IND. De IND past de kosten jaarlijks aan.