Rijbewijs

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te mogen rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan sinds 19 januari 2013 uit de volgende categorieën; Voor het verlengen of vervangen van uw rijbewijs kunt u bij de gemeente terecht. Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen.

Hoe vraagt u een rijbewijs aan?

Een rijbewijs moet u persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan digitaal of telefonisch via 14035. Voor een spoedprocedure moet u een telefonische afspraak maken. U kunt de afspraak ook maken voorafgaand aan uw examen op de dag van het afrijden. Voorwaarden is dat het CBR uw gegevens verwerkt heeft. U neemt het volgende mee naar het gemeentehuis:

  • Bij verlenging of uitbreiding categorie(ën): uw huidige rijbewijs

  • Bij eerste aanvraag: een geldig legitimatiebewijs

  • Een pasfoto die voldoet aan de volgende eisen

  • Indien van toepassing: verblijfsdocument

  • Betaalmiddel.

Vijf dagen na aanvraag kunt u uw nieuwe rijbewijs afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen.

Kosten

Aanvraag/vernieuwen/duplicaat rijbewijs: € 40,65
Omwisseling buitenlands rijbewijs: € 57,25
Administratiekosten i.v.m. vermissing: € 25,50
Eigen verklaring: € 37,80
Spoedaanvraag rijbewijs: € 34,10

Vermissing van uw rijbewijs

Als u het Nederlandse rijbewijs kwijt bent, kunt u bij de gemeente hiervan aangifte doen.

Rijbewijs met spoed aanvragen

Indien u voor 14.00 uur uw aanvraag heeft ingediend kunt u het rijbewijs de volgende werkdag in principe na 09.30 uur op halen. Hiervoor zijn extra kosten aan verbonden. Deze vindt u onder het kopje 'kosten'.

Tractorrijbewijs per 1 juli 2015

Naast eerdergenoemde categorieën is een tractorrijbewijs ingevoerd, het zogenoemde T-rijbewijs. Dit is voor iedereen die op de openbare weg rijdt met een landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) of een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS), eventueel met aanhangwagen(s). Heeft u op 1 juli 2015 een rijbewijs B? Dan kunt u met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing van uw B rijbewijs krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven. U moet het rijbewijs dan wel voor 1 juli 2025 vernieuwen. Zie voor meer informatie: tractorrijbewijs

Aanvraag van rijbewijs als u ouder dan 75 jaar bent

Voordat u uw rijbewijs mag vernieuwen moet u een medische keuring ondergaan. U kunt de keuringspapieren van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. Nadat een arts u heeft gekeurd, stuurt u de papieren naar het CBR. Zij nemen een besluit over de keuring en delen u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd wordt gekeurd. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

Voordat u deze categorie kan vernieuwen moet u een medische keuring ondergaan. U kunt de keuringspapieren van het CBR tegen betaling bij de gemeente verkrijgen. Nadat een arbo-arts u heeft gekeurd, stuurt u de papieren naar het CBR. Zij nemen een besluit over de keuring en delen u de uitslag schriftelijk mee. Deze procedure kan een aantal maanden duren. Zorgt u er daarom voor dat u ruim op tijd wordt gekeurd. Na ontvangst van een positieve uitslag van het CBR kunt u uw rijbewijs bij de gemeente aanvragen.

Geldigheid en omwisselingsprocedure van een buitenlands rijbewijs

In bepaalde gevallen kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. In alle gevallen geldt dat u moet staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook moet u beschikken over een geldige verblijfstitel.

Identiteitsfraude

Tips om identiteitsfraude te voorkomen.