Afschrift/uittreksel burgerlijke stand

Zie ook deze formulieren

-

Een afschrift/uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u een bewijs nodig heeft van een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld van een geboorte of huwelijk. Als de gebeurtenis in een andere gemeente heeft plaatsgevonden moet u het uittreksel daar aanvragen.
 

Aanvragen

  • Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd).
  • Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035).
    Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld.
  • Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd).
    Zet in de brief de reden van uw aanvraag en onderteken de brief. Bij uw brief moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs voegen.

Mocht u met spoed een afschrift/uittreksel nodig hebben, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 035.


Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.


Uittreksel voor het buitenland

Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan.


Kosten

Afschrift/uittreksel burgerlijke stand: € 15,70
Afschrift/uittreksel burgerlijke stand internationaal: € 15,70