Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
 

Aanvragen

  • Digitaal, alleen als de organisatie die u om de VOG vraagt, het aanvraagformulier digitaal voor u heeft klaargezet. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Justis
  • Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035).
    Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld.
     

Iemand machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde.


Aanvragen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis
 

Kosten

Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35