Verstrekkingsbeperking (geheimhouding) persoonsgegevens

U kunt bij de gemeente vragen om verstrekkingsbeperking (geheimhouding) van uw persoonsgegevens. Hiermee zorgt u dat bijvoorbeeld stichtingen of niet-commerciële instellingen, uw persoonsgegevens niet krijgen. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan particulieren en of commerciële instellingen.

Geheimhouding

Uw persoonsgegevens worden bij geheimhouding nooit automatisch doorgegeven aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • stichtingen met een maatschappelijke functie
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan zelf contact op met de SILA of het kerkgenootschap waartoe u behoort of heeft behoord.

Verzoek indienen

  • Driect via het digitaal loket
  • Schriftelijk met het formulier Verzoek tot verstrekkingsbeperking (pdf, 180 KB)
    Dit formulier stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035).
    Neem bij uw afspraak een geldige legitimatiebewijs mee en het (ingevulde) formulier Verzoek tot verstrekkingsbeperking.

Wij verwerken uw aanvraag binnen 4 weken.

Ik ben verhuisd

Wij raden u aan om ook bij uw laatste woongemeente geheimhouding van de verwijsgegevens aan te vragen.

Kosten

Geen, omdat u recht heeft op geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Handige link