Vanuit buitenland naar Blaricum verhuizen (immigreren)

U wilt zich vanuit het buitenland in Blaricum vestigen. Verblijft u hier langer dan 4 maanden? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan (hervestiging).

Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door, maar uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuizing. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs. U maakt hiervoor een afspraak. Alle personen moeten bij de afspraak aanwezig zijn.

Afspraak maken

  • Dit kan digitaal.
  • Of telefonisch via 14 035. Geef hierbij aan om hoeveel personen het gaat.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)
  • Als u bij iemand gaat wonen, moet u een schriftelijke toestemmingverklaring van de hoofdbewoner meenemen en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs
  • Niet-EU’ers: een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, of de verblijfsaantekening van de IND in het paspoort, of de sticker machtiging voorlopig verblijf (MVV)
  • Komt u uit Caribisch Nederland (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten)? Neem dan het originele uitschrijfbewijs mee

Bij eerste inschrijving ook meenemen

  • Een recente en originele geboorteakte
  • Als dit van toepassing is: een recente en originele huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw partner. Dit moet u alleen meenemen als u getrouwd of gescheiden bent. Of als uw partner is overleden.

De benodigde akten zijn geen voorwaarde voor inschrijving en kunt u ook op een later tijdstip inleveren worden ingeleverd. De akten moet u wel verplicht aanleveren volgens de wet BRP. Maak ook hiervoor een afspraak. Maak dan een vervolgafspraak om deze laatste stukken in te leveren. Dit kan tijdens uw eerste afspraak of naderhand telefonisch.

Legalisaties

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer u staat ingeschreven

Schrijft u zich voor het eerst in dan duurt het maximaal 4 weken voor u staat ingeschreven. U krijgt uw Burgerservicenummer (BSN) thuis gestuurd. Bij hervestiging duurt het ongeveer 3 werkdagen voor u staat ingeschreven.