Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf? Kijk dan eerst in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier staan alle geregistreerde kinderdagverblijven, gastouderbureaus, gastouders en buitenschoolse opvang die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. De GGD controleert minimaal 1 keer per jaar elke voorziening voor kinderopvang uit het register of het voldoet aan de kwaliteitseisen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving. De controleverslagen zijn openbaar en kunt u vinden in het genoemde register. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie.

Kinderopvangregister

In het Kinderopvangregister kunt u de gegevens van Blaricum vinden.

Kinderopvangtoeslag

U kunt een financiële bijdrage bij de Belastingdienst aanvragen wanneer uw gekozen kinderopvang in het register geregistreerd staat en aan andere voorwaarden voldoet. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

Voor opvang tussen de middag op scholen komt u niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Opvang door opvangouders mag alleen als ze via een gastouderbureau werken en in het register geregistreerd staan. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksoverheid

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U betaalt altijd eerst zelf de rekening aan het kinderdagverblijf, het gastouderbureau of de buitenschoolse opvang. Daarna kunt u een deel van de kosten terugvragen. Hoe dat precies gaat, staat op de website van de Belastingdienst/toeslagen. Bij de aanvraag moet u een uittreksel van het Kinderopvangregister voegen. Dit uittreksel vraagt u aan bij de cluster Welzijn, Onderwijs en Sport. Kinderopvangtoeslag aanvragen

Elke Peuter een Kans

Bij de kinderopvang worden peuters doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling. De BEL-gemeenten vinden dan ook dat alle peuters een plek op de opvang verdienen. Daarom hebben de gemeenten en de gezamenlijke kinderopvangorganisaties in deze gemeenten een plan ontwikkeld om opvang voor alle 2 en 3-jarigen voor ouders financieel aantrekkelijk te maken. Het plan ‘Elke PEUTER een KANS’ biedt betaalbare kinderopvang zodat alle peuters hier gebruik van kunnen maken.

Het plan ziet er als volgt uit

  1. Ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag maken aanspraak op deze rijksregeling. Het kinderdagverblijf kan u hierbij ondersteunen.
  2. Ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een aangepast tarief. Het kinderdagverblijf kan u hierbij ondersteunen.
  3. Alle ouders/verzorgers van een peuter met een indicatie voor en vroegschoolse educatie (VVE) betalen een aangepast tarief. Het consultatiebureau bepaalt of uw peuter hiervoor in aanmerking komt en kan u er meer over vertellen.

Subsidie

Alle ouders of verzorgers van een peuter met een indicatie voor een vroegschoolse educatie (VVE) betalen een eigen ouderbijdrage per uur op basis van het jaarlijks VNG-adviestabel. U kunt dit tabel vinden op de website www.vng.nl met de zoekterm; VNG-adviestabel peuteropvang. De eigen ouderbijdrage gaat om een maximum van 4 dagdelen van 4 uur per dagdeel per week gedurende maximaal 40 weken. Het consultatiebureau bepaalt of uw peuter hiervoor in aanmerking komt. Zowel het consultatiebureau als het kinderdagverblijf kunnen u hier meer over vertellen.

Bekijk op Overheid.nl de Subsidieregeling ‘Elke PEUTER Een Kans!’ 2023-2024

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang beginnen of informatie over gastouderschap? Lees dan verder op Kinderopvang starten

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over kinderopvang kunt u vinden op de website Maatschappelijkezaken.nl

Handhaving

Het handhaven van de regels Wet kinderopvang is een verantwoordelijkheid van het college. Hoe het college hiermee omgaat is te lezen in de Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang Gemeente Blaricum 2020