Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Groen in Lineair park Blaricummermeent

  De gemeente Blaricum is van plan om het groen in het Lineair park in de Blaricummermeent te verbeteren. Dit is nodig omdat in de afgelopen tijd bleek dat vanwege onvoldoende onderhoud en de verscheidenheid aan plantensoorten het park helaas niet goed te beheren is. Dit leidde tot veel vragen en onvrede bij bewoners en gebruikers van het park. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 19 en 21 december 2022 lieten wij bewoners van de Blaricummermeent zien welke veranderingen wij voor de beplanting voor ogen hebben. Bewoners konden hierop reageren. Het ontwerp van het park, de functies en de visie stonden hierbij niet meer ter discussie.

 • Uitbreiding Albert Heijn

  Albert Heijn is al enige tijd bezig met een plan om de vestiging aan de Huizerweg te vernieuwen. Voor de vernieuwing heeft de gemeente Blaricum een aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitbreiden van de supermarkt, het realiseren van 3 woningen en het veranderen van de inrit waarbij ook het bestaande parkeerterrein wordt vergroot. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingplan.

 • Omgevingswet

  Naar verwachting wordt 1 juli 2023 de omgevingswet ingevoerd. De omgevingswet bundelt alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving in 1 wet.

 • Groenplan Blaricum

  Denkt u mee over een nieuw Groenplan? Als gemeente zijn we gestart met het opstellen van een nieuw Groenplan. In dit plan staat hoe we met ons groen willen omgaan. Wilt u hierover meedenken? Dat kan!

 • Burgemeester Le Coultredreef

  De gemeenteraad van Blaricum wil graag de landschappelijke inpassing en inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef verbeteren. Het uiteindelijke doel is een ‘rustieke’ verbindingsweg voor autoverkeer, fietsers en wandelaars tussen de dorpsdelen en een goede landschappelijke inpassing van de weg.

 • Beheer openbare ruimte; integraal en beeldgericht

  De gemeente Blaricum streeft naar een goed onderhouden buitenruimte. Vanaf 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Namelijk: vooral beeldgericht en zo veel mogelijk integraal. Het straatbeeld zal daardoor op een aantal plekken kunnen veranderen.

 • Woningen Kerkpad en Molenweg

  De gemeente heeft een bouwplan ontvangen voor de bouw van 7 woningen. Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen aan het Kerkpad en een rijtje van 3 woningen aan de Eerste Molenweg (op de locatie van de voormalige Melkfabriek aan de Eerste Molenweg 1a). Om medewerking aan het bouwplan te kunnen verlenen moeten wij afwijken van het bestemmingsplan omdat het bestemmingsplan nu alleen een bedrijfsgebouw toestaat. Wij zijn van plan om dat te doen.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Dit gebeurde 25 maart 2020. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de gemeente Blaricum. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Blaricum kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Blaricum-dorp staat bekend om haar grote hagen, smalle kronkelige straten en groen in overvloed. Maar takken en hagen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • De Blaricummermeent

  De Blaricummermeent is een schitterend nieuwe wijk, gelegen tussen het Gooimeer en het oude Blaricumse dorp.

 • Ganzenbeheer in Blaricum

  Ganzen horen bij Nederland. Het aantal ganzen dat het hele jaar door in ons land verblijft is de laatste jaren sterk toegenomen. Daar zit echter een belangrijke schaduwkant aan.

 • Verkeersmaatregelen oude dorp Noord Blaricum

  De gemeente Blaricum vindt een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) voor de periode 2017-2021 opgesteld. Hierin zijn (verkeers)maatregelen opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in het dorp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding tussen het ‘oude dorp’ en de ‘Bijvanck en De Blaricummermeent’ via de Randweg Oost, Burgemeester Le Coultredreef, de Meentzoom en de Bergweg.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

 • Bijvanck

  De Bijvanck is een wijk uit de jaren '70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. Op dit moment zitten we in de fase van planvorming. We gaan ervan uit dat we in 2022 met de uitvoering van het plan kunnen starten.

 • De Bouwvenen

  De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. De woonwijk is gebouwd in de jaren '70 en is toe aan een opknapbeurt. Er worden meerdere onderdelen aangepakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Samen met de klankbordgroep - bestaande uit een aantal bewoners van de Bouwvenen - is er een Definitief Ontwerp Infra voor de wijk opgesteld. Op 20 september 2022 is dit Definitief Ontwerp Infra door de gemeenteraad vastgesteld. Tijdens de werkzaamheden in de Bouwvenen, onderzoeken we ook hoe we de wijk kunnen verduurzamen. Dat houdt in dat we kijken welke mogelijke warmtevoorzieningen er zijn.

 • Herinrichting Floris V Dreef

  De gemeenteraad heeft in december 2021 besloten dat er, samen met bewoners, een ontwerp moest worden gemaakt voor de oversteekplekken op de Floris V Dreef. Het gaat om de oversteken met de Zuiderzeedreef en de Erfgooiersdreef. Deze worden als onveilig ervaren en dat willen we oplossen.