Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren '70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, waaronder het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. Half oktober gaat de eerste schop in de grond! Stapsgewijs pakt de gemeente 63 woonstraten in de wijk Bijvanck aan. De komende zes jaar wordt er in de wijk gewerkt.

De BouwApp QR-code tbv Bijvanck

Download de BouwApp

Tijdens de uitvoering van de reconstructie in de Bijvanck maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app bent u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

  • Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden; 
  • Zoek in de app naar ‘Integrale aanpak Bijvanck’;
  • Open het project, klik op ‘volgen’ en selecteer betreffende doelgroep.

 

Bewoners zonder smartphone kunnen via de website updates bekijken.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsmanager, Lotfy Aly via e-mail naar l.aly@dpi.nu of telefonisch via 06 - 19 57 06 57.

Bekijk de huidige situatie van de Bijvanck (pdf, 13,6 MB).

Voorlopig ontwerp (december 2021)

In november hebben we met een aantal bewoners van de Langwagen, Plaggewagen en Koggewagen nog overleg gevoerd over het Voorlopig Ontwerp (VO). Dat overleg was zeer constructief en heeft geleid tot enkele aanpassingen van het VO. De aanpassingen zijn verwerkt in het VO van december 2021 (pdf, 2,09 MB). Het VO wordt in 2022 uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Ook in deze fase zal, in de loop van 2022, overleg met bewoners van de Bijvanck plaatsvinden.

Resultaten enquête schetsontwerp (januari 2021)

Via een digitale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun reactie geven op het schetsontwerp. Een samenvatting van de resultaten vindt u onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Concept schetsontwerp (november 2020)

Het schetsontwerp voor de reconstructie is gemaakt. De uitgangspunten voor deze schets zijn in het inspiratiedocument opgenomen. Dit inspiratiedocument vindt u onderaan deze pagina onder 'Documenten'. Daarnaast hebben we in de schets ook de reacties van bewoners, verzameld vanuit een eerdere enquête en de wijksafari, zoveel als mogelijk verwerkt.

Resultaten digitale enquête (april/mei 2020)

Via een digitale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun wensen en voorkeuren voor de wijk doorgeven. Uit de resultaten blijkt dat bewoners hun groene leefomgeving zeer waarderen. Ze maken graag een wandeling door de groenstrook en genieten van de ruimte en de rust. Tegelijkertijd zien bewoners kansen. Zo wordt er parkeerdruk ervaren en stoort men zich aan het slechte wegdek. Bewoners zien graag dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Een samenvatting van de resultaten vindt u onderaan deze pagina onder 'Documenten'.

Planning reconstructie

In april 2023 is het ontwerp in hoofdlijnen goedgekeurd door de gemeenteraad. In de hierop volgende maanden wordt het ontwerp afgerond en het werk voorbereid. Daarna start in september 2023 de uitvoering. In ongeveer zes jaar wordt in fases de hele Bijvanck aangepakt. 

Definitief ontwerp (september 2023)

In juni en juli 2023 zijn er bewonersavonden gehouden om het door de raad goedgekeurde definitief ontwerp van de Bijvanck toe te lichten. Op het ontwerp zijn er nog reacties gekomen die verwerkt zijn daar waar de persoonlijke verzoeken niet conflicteren met het algemeen belang. Hiermee is een eind gekomen aan het participatietraject van meerdere jaren en start de uitvoering voor de komende zes jaar.

Definitief ontwerp 1/5 (pdf 3,0 MB)
Definitief ontwerp 2/5 (pdf 2,6 MB)
Definitief ontwerp 3/5 (pdf 4,6 MB)
Definitief ontwerp 4/5 (pdf 2,4 MB)
Definitief ontwerp 5/5 (pdf 2,6 MB)

Verduurzamen

Met een subsidie van de provincie Noord-Holland heeft adviesbureau Over Morgen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de Bijvanck te verduurzamen. Hoe zou deze wijk bijvoorbeeld anders verwarmd kunnen worden? Hoe kan een goede infrastructuur aangelegd worden om elektrische auto’s op te laden? En wat betekenen al deze zaken voor de bewoners en netbeheerder Liander? In november en december 2019 vonden er bewonersbijeenkomsten plaats waar Over Morgen een toelichting gaf. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog geen eenduidige oplossing is voor de warmtetransitie. Voor de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s is wel een advies afgegeven. Over Morgen stelt voor om laadpleinen aan te leggen (met 5 laadpalen per locatie), verdeeld over de erven. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de zorg van inwoners over verrommeling van de wijk door het gebrek aan parkeerplaatsen en zoekverkeer binnen de woonerven. Momenteel zijn we nog bezig om een dekkend laadnetwerk te realiseren, zodat iedere bewoner binnen loopafstand een laadpaal kan bereiken. Hiervoor werken wij samen met de MRA-elektrisch (MRA-e). Raadpleeg voor de locaties van bestaande en geplande laadlocaties de laadkaart van de MRA-e

Documenten

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de heer A. Verduijn via telefoonnummer 14 035 of stuur een e-mail naar ruimte@belcombinatie.nl