Bomen in Blaricum

Blaricum is een mooi groen dorp. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In Blaricum staan in totaal 6.700 bomen. Ieder jaar controleert de gemeente een kwart van deze bomen. Na vier jaar zijn dan alle bomen bekeken. Bomen die onveilig zijn, worden gekapt. Dat is de afgelopen vier jaar nog niet gebeurd. Daarom laat de gemeente dit voorjaar 29 zieke bomen weghalen.

Waarom is dit nodig?

Een boom kappen we niet zomaar. Daar moet een goede reden voor zijn. In dit geval is het zo dat de te kappen bomen ongezond, ziek of zwak zijn (bijvoorbeeld omdat ze besmet zijn met de essentaksterfte). Omdat deze bomen allemaal in straten staan, is het niet veilig om ze te laten staan.

Waarom is dit niet al eerder gedaan?

Sinds 2020 werkt de gemeente met een nieuw systeem. Bij de overgang naar dit nieuwe systeem zijn wel alle bomen goed in beeld gebracht, maar is helaas niet al het onderhoud uitgevoerd. Daarom is het nodig om deze achterstand in te halen.

Hoe kan ik zien om welke bomen dit gaat?

Als er plannen zijn met een boom, dan verft de gemeente gekleurde stip(pen) op de stam.

Als ik nu een boom zie met gekleurde stippen, ben ik dan nog wel veilig?

De bomen die écht heel ziek waren, zijn in de afgelopen vier jaar wel direct verwijderd. Dat is gedaan onder de noemer ‘noodkap’. De overige ongezonde bomen kappen we na het doorlopen van een reguliere kapvergunningsprocedure.

Staan de bomen verspreid door heel Blaricum?

Ja, maar we nemen de bomen in de Bijvanck nog niet mee. Dit loopt via een apart traject vanwege de reconstructie van die wijk. Bewoners van die wijk worden daar nog over geïnformeerd. \

Het is nu broedseizoen. Mag je dan wel bomen kappen?

Ja, dat mag. Er moet dan alleen wel eerst vastgesteld worden dat er geen broedende vogels geschaad worden. Als dat zo is, laten we de boom nog even staan tenzij de boom direct gevaar oplevert. Dan moet de boom alsnog weg. Dit valt dan onder ´noodkap´.

Komen er weer nieuwe bomen terug?

Ja, we planten weer nieuwe bomen terug. In principe doen we dat op dezelfde plek. Aan de gemeenteraad is gevraagd hiervoor budget beschikbaar te stellen.  

Kan ik bezwaar maken?

Voor het kappen van de bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. Als alles volgens plan verloopt vindt u de aanvraag in de week van maandag 1 mei op www.overheid.nl.