Burgemeester Le Coultredreef

De gemeenteraad van Blaricum wil graag de landschappelijke inpassing en inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef verbeteren. Het uiteindelijke doel is een ‘rustieke’ verbindingsweg voor autoverkeer, fietsers en wandelaars tussen de dorpsdelen en een goede landschappelijke inpassing van de weg.

Foto van de Burgemeester Le Coultredreef, gemaakt op 8 september 2020

Het gaat in dit project om de (inrichting van de) Burgemeester Le Coultredreef zelf, om de (inpassing in de) omgeving én om de functie die de weg vervult in het verbinden van de dorpsdelen.

Inventariseren 

Het gaat op dit moment nog niet om het opstellen van een daadwerkelijk landschappelijk plan, maar om het ophalen van adviezen en uitgangspunten. De gemeente heeft daarom in de afgelopen maanden gesproken met diverse belanghebbenden, waaronder Goois Natuurreservaat, Agrarische Stichting Blaricum, de Werkgroep Verbinding en de Fietsersbond. Ook de brandweer en andere hulpdiensten hebben inbreng geleverd. De gemeente heeft in totaal 4 paricipatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de diverse belanghebbenden met elkaar hebben gesproken over de Burgemeester Le Coultredreef. De bijeenkomsten werden begeleid door OKRA landschapsarchitecten uit Utrecht. 

Bijeenkomst met de raad

De uitkomsten van deze gesprekken zijn door OKRA landschapsarchitecten verwerkt in een notitie (pdf, 22,3 MB). De notitie is op donderdag 16 september 2021 gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad. Diverse leden van de participatiegroep waren hierbij aanwezig. Er zijn ook diverse vragen beantwoord. De informatiebijeenkomst voor raadsleden was openbaar. De bijeenkomst vond plaats via MS Teams en kunt u hier terugkijken.

Vervolg

Er wordt nu een tweede bestuursopdracht opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Deze tweede bestuursopdracht beschrijft het vervolgproces voor de vormgeving van een landschappelijk plan voor de Burgemeester Le Coultredreef. 

Contact

Wilt u meer informatie over het project? Of wilt u ons iets meegeven? Neem dan contact op met Ronald van Buuren van de BEL Combinatie. Hij is telefonisch bereikbaar via 14 035.

Documenten

Meer informatie over dit project kunt u vinden in de volgende documenten:

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.