De Bouwvenen

De gemeente Blaricum gaat de wijk Bouwvenen opnieuw inrichten. De woonwijk is gebouwd in de jaren ’70 en is toe aan een opknapbeurt. Er worden meerdere onderdelen aangepakt, waaronder het groen, de speelplekken, parkeerplaatsen, fietspaden en wegen. Daarnaast wordt de wijk verduurzaamd en klimaatbestendig gemaakt. Op dit moment zitten we in de planvormingsfase. Bewoners van de wijk konden hun mening geven via een enquête, waarover ze via een huis-aan-huisbrief zijn geïnformeerd.

Resultaten enquête (juli 2021)

Uit de digitale enquête kwam naar voren dat bewoners de groene en verkeersluwe inrichting, evenals de recent vervangen verlichting, als positief ervaren. Verbeterpunten die genoemd werden gingen over onder andere parkeergelegenheid, de snelheid van het verkeer, onderhoud groen en de felheid van de verlichting.

Een samenvatting van de resultaten vindt u onderaan deze pagina onder het subkopje ‘documenten'.

Klankbordgroep

Bewoners die de enquête hebben ingevuld, konden zich aanmelden voor een klankbordgroep. In deze groep zitten afgevaardigden van de bewoners, gemeente en adviesbureau. Samen stellen ze de uitgangspunten op voor het nieuwe ontwerp van de wijk. De eerste sessie van de klankbordgroep vindt binnenkort plaats.

Planning

De planning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  • Klankbordgroepsessies: oktober 2021 t/m februari 2022
  • Opstellen voorlopig ontwerp: oktober 2021 t/m februari 2022
  • Algemene informatieavond met alle bewoners van de wijk: maart/april 2022
  • Vaststellen definitief ontwerp in gemeenteraad: mei/juni 2022
  • Uitwerking ontwerp naar contractdocumenten: 2e en 3e kwartaal 2022
  • Aanbesteding: 4e kwartaal 2022
  • Start uitvoering plannen: maart 2023

Presentatie conceptontwerp

Het conceptontwerp van het inrichtingsplan presenteren we op deze website. Hierover geven wij de komende periode meer informatie.

Afkoppelen regenwater

Regenwater dat op daken en op straat terechtkomt, loopt vaak het riool in waar het zich vermengt met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Dit gemengde water gaat vervolgens naar de rioolzuiveringsinstallatie. Echter is regenwater relatief schoon en is het niet noodzakelijk om dit te zuiveren.

De gemeente Blaricum wil in de komende jaren duurzaam omgaan met het schone hemelwater. Dit wordt gedaan door het hemelwater direct bij de ‘bron’ te scheiden van het vuile water; ook wel afkoppelen genoemd.

Voor het scheiden van regen- en vuilwater vragen we uw medewerking. Het gaat erom dat de regenwaterafvoeren van panden afgekoppeld worden van het vuilwaterriool. De gemeente zal in overleg met u de afkoppeling realiseren. Meer informatie hierover kunt u vinden in de documenten onderaan deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Neem dan gerust contact op met Ap Verduijn, projectleider gemeente Blaricum via a.verduijn@belcombinatie.nl of 06 - 12 97 30 11.

Documenten

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.