Bouwvenen aardgasvrij

De komende jaren moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af. De gemeente Blaricum onderzoekt samen met de bewoners hoe dat het beste kan. In de Bouwvenen bekijken we of dat tegelijk met de werkzaamheden aan de openbare ruimte mogelijk is. Daarbij is er op dit moment geld beschikbaar vanuit de overheid om bewoners te helpen met verduurzaming.

Waarom aardgasvrij?

Bekijk de uitleg van Steffie 

In deze uitleg vertelt Steffie je wat er nu aan de hand is en wat er in de toekomst gaat gebeuren met energie, zoals gas en elektriciteit.

Onderaan deze pagina staat ook een uitleg over waarom we willen stoppen met het gebruik van gas. Daar staat ook beschreven waarom we de Bouwvenen hebben gekozen voor dit onderzoek.

Waar staan we nu?

De gemeenteraad stemde in met het zoekproces naar duurzame warmte oplossingen in de Bouwvenen op te starten (zie ook Transitievisie Warmte) Dat doen we met bewoners en verschillende organisaties waaronder de woningcorporatie G&O. Een onderzoeksbureau (DWA) startte met een onderzoek naar wat er technisch mogelijk is. De komende tijd willen we met bewoners in gesprek over deze mogelijke warmteopties. Dit gebeurt samen met adviesbureau Spectrum. Het doel is om te kijken of we samen tot één warmteoptie kunnen komen waar de meeste mensen achter staan. Er is dus nog geen besluit genomen.

Het onderzoeksbureau onderzocht meerdere mogelijkheden om woningen te verwarmen. Er is gekeken naar de techniek en de verwachte kosten. Meerdere opties worden verder onderzocht. Deze zijn op 3 april 2023 gepresenteerd tijdens een Kenniscafé in de Blaercom.

Bijeenkomst 6 december 2023

De afgelopen maanden is gekeken naar de techniek en mogelijke kosten van verschillende warmte-oplossingen. We vertellen u graag wat er uit dit onderzoek is gekomen tijdens een bijeenkomst op 6 december 2023 van 19.30 - 21.30 uur in het gemeentehuis Blaricum (Kerklaan 16, Blaricum)

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de resultaten van het onderzoek. Wethouder Frans Cornelis vertelt hoe de gemeente hier over denkt. Daarna is er ruimte om vragen te stellen over de warmte-oplossingen, het onderzoek en over het verduurzamen van uw woning.

Planning

Het vooronderzoek is laatst gepresenteerd tijdens een Kenniscafé in de Blaercom. Het verslag van deze avond vindt u bij de documenten (onderaan deze pagina).

De planning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
•    Het onderzoek naar de warmteopties loopt tot na de zomer 2023. Hierna is er meer inzicht in de haalbaarheid van de opties.
•    In het najaar nemen we met de bewoners een besluit over welke warmteoptie verder uitgewerkt en onderzocht kan worden.
•    Vanaf 2024 kunnen we dan beginnen met voorbereidende werkzaamheden.

Deze planning is niet in steen gegoten. Het belangrijkste is dat de gemeente samen met de bewoners een gedragen keuze kan maken. 

Technisch onderzoek

In een onderzoek zijn 14 warmteopties vergeleken voor de Bouwvenen. Drie opties worden verder onderzocht. Deze opties lijken uitvoerbaar voor de Bouwvenen als de bewoners dat ook willen. Verder lijken er vijf andere opties ook kansrijk met iets meer aanpassingen aan de woning.

Deze opties zijn allemaal gebaseerd op het aanleggen van een warmtenet of individuele warmtepompen.

  • Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Voor een warmtenet staat er ergens in de omgeving een centrale warmtebron. Die heeft dezelfde functie als je cv-installatie in huis: die warmt water op. Via buizen stroomt warm water naar de huizen. In elk huis staat een kleine installatie (ook wel de afleverset genoemd). Die verdeelt de warmte over je verwarming en warm water. Afgekoeld water loopt weer terug naar de centrale bron. En die warmt het weer op.
  • Een warmtepomp vervangt je cv-ketel. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en verzamelt warmte uit bijvoorbeeld de buitenlucht of de grond. Deze warmte wordt naar een bruikbare temperatuur gebracht en in huis afgegeven. De buitenlucht of de bodem hoeft hiervoor niet warmer te zijn dan de temperatuur in huis: een warmtepomp kan ook warmte uit de bron halen als die koud is.

Samen met bewoners van de Bouwvenen zijn er criteria bedacht voor warmteopties. Een deel van deze criteria is meetbaar, zoals de kosten en de CO2-uitstoot. Ook bespraken we andere criteria die persoonlijk beoordeeld kunnen worden, zoals de invloed op de buitenruimte en hoeveel inspraak er is op de keuze van de warmteaanbieder. In de notulen van de Meedenkgroep van 13 juni zijn deze criteria verder uitgeschreven (de notulen vindt u onderaan deze pagina, onder het kopje documenten).

Drie kansrijke opties

Warmtenet op aquathermie (middentemperatuur)

Aquathermie is een techniek die warmte haalt uit drinkwater, rioolwater of oppervlaktewater van meertjes, sloten of rivieren. In het geval van de Bouwvenen gaat het dan om een installatie langs de Goyergracht. In dat water wordt het gezuiverde water van de rioolzuivering geloosd. Een groot voordeel van aquathermie is dat de warmte makkelijk bereikbaar is. En in dit geval heeft het water al een redelijk hoge temperatuur. Hierdoor hoeft er nog maar weinig elektriciteit gebruikt te worden om de warmte op de benodigde temperatuur te brengen. Een nadeel van dit systeem is dat een groot deel van de warmte beschikbaar is in de zomer, wanneer de vraag naar warmte nou juist laag is. Het kan zijn dat hiervoor ook een opslag aangelegd moet worden. Daarnaast is het belangrijk dat de warmte vanuit de rioolzuivering de komende jaren blijft komen.

Warmtenet met buurtwarmtepomp (middentemperatuur)

Bij een warmtenet met een buurtwarmtepomp staat er één installatie in de buurt die voor warmte zorgt. Deze installatie verwarmt met elektriciteit water. Via het warmtenet komt dit warme water bij iedereen die aangesloten is aan huis. Een voordeel van dit systeem is dat de bron van de warmte, namelijk buitenlucht, altijd beschikbaar is. Daarnaast kan dit systeem zelfs warmte maken als het buiten vriest waardoor er geen tekorten in de winter ontstaan. Er zijn ook nadelen van dit systeem. De installatie maakt ongeveer net zo veel geluid als een aantal airco’s en gebruikt ruimte in de openbare ruimte. 

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp werkt samen met je cv-ketel. Hierdoor ben je niet helemaal afgesloten van het aardgas. Op de meeste momenten zorgt de warmtepomp zelf voor de warmte in huis. Alleen als het kouder is, springt de cv-ketel bij. Je zit dus nooit in de kou. Met een hybride warmtepomp bespaar je gemiddeld 60% op je gasverbruik voor verwarming. De cv-ketel blijft warm water maken voor bijvoorbeeld de badkamer en keuken. Je hoeft geen extra isolatie of nieuwe verwarming te installeren voor een hybride warmtepomp. Het grootste minpunt van de hybride warmtepomp is dat deze niet volledig aardgasvrij is. Om aan de klimaatdoelen van 2050 te voldoen zal deze voor die tijd dus weer vervangen moeten worden voor een volledig aardgasvrije optie.

Andere opties

Er zijn nog vijf warmteopties die ook kansrijk kunnen zijn. Voor deze warmteopties zijn er meer aanpassingen aan de woning nodig. Ze lijken verder op de eerdere drie opties. Het gaat om de volgende warmteopties:

  • Zeer-lage-temperatuur warmtenet op aquathermie;
  • Hybride warmtepomp op duurzaam gas;
  • Luchtwarmtepomp;
  • Bodemwarmtepomp;
  • PVT-Warmtepomp;

In totaal vergeleken we 14 warmteopties voor de Bouwvenen. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u in het document Notitie Vergelijking Warmteopties Bouwvenen (onderaan deze pagina, onder kopje documenten).

Op de hoogte blijven

Bewoners van de Bouwvenen houden we op de hoogte per post. Ook werken we deze website regelmatig bij. Er is ook een WhatsApp groep en een mailgroep waarin informatie gedeeld wordt. 
Om lid te worden van de WhatsApp groep gaat u op uw telefoon naar www.bit.ly/BouwvenenWapp 
Om lid te worden van de mailgroep gaat u naar www.bit.ly/BouwvenenMail 

Meedenkgroep

Met enkele bewoners is een meedenkgroep gevormd. Deze groep komt vaker bijeen om mee te denken over de warmte alternatieven. De meedenkgroep bespreekt bijvoorbeeld welke aspecten belangrijk zijn voor de buurt. Ook helpt deze groep om bijeenkomsten met de buurt inhoudelijk voor te bereiden. De verslagen van de meedenkgroep vindt u onderaan de pagina bij documenten.Heeft u interesse om lid te worden van deze meedenkgroep kunt u zich aanmelden op www.bit.ly/BouwvenenMail 

Documenten