Bouwvenen aardgasvrij

Tijdens de werkzaamheden in de Bouwvenen, onderzoeken we ook hoe we de wijk kunnen verduurzamen. Dat houdt in dat we kijken welke mogelijke warmtevoorzieningen er zijn. Daarbij gaan we ook na of er werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden.

Aardgasvrij maken van de wijk

Het hoofddoel van de warmtetransitie is: alle woningen hebben in 2050 een andere warmtebron dan aardgas. Om daar te komen, stelden we in 2021 een Transitievisie warmte vast. Daar in staat ook dat we willen starten met verkenningswijken. 

Bouwvenen is een verkenningswijk

Vanwege de herinrichting van de Bouwvenen, willen we hier op aansluiten met het aardgasvrij maken. De Bouwvenen is dus een verkenningswijk voor warmtetransitie. Wij doen dat samen met bewoners. Samen willen we een verkenning starten en onderzoeken of: 

  • een duurzame warmteoplossing technisch haalbaar; 
  • een duurzame bron beschikbaar is;
  • dit de oplossing is voor alle belanghebbenden/inwoners en of deze in principe financierbaar is;
  • er draagvlak is (of veel mensen het hiermee eens zijn).

Documenten