Ganzenbeheer in Blaricum

Ganzen horen bij Nederland. Het aantal ganzen dat het hele jaar door in ons land verblijft is de laatste jaren sterk toegenomen. Daar zit echter een belangrijke schaduwkant aan.

Schade

De groeiende populatie ganzen zorgt echter ook voor steeds meer problemen. Zo vreten ganzen gewassen aan, ze vervuilen recreatiegebieden met ganzenpoep en ze brengen schade toe aan landbouwgewassen. Ook zorgen ze voor overbemesting en ze verdringen kwetsbare groepen weidevogels. Het is dan ook van belang het aantal ganzen niet verder te laten stijgen.

Ganzenbeheer

In Blaricum houden we de stand van de ganzen goed in de gaten. Mocht het noodzakelijk zijn dan is er van de provincie Noord-Holland vrijstelling om direct maatregelen voor nestbehandeling te nemen om verdere schade te voorkomen. Dit in het kader van het Ganzenbeheerplan 2015 – 2020.