Groen in Lineair park Blaricummermeent

De gemeente Blaricum is van plan om het groen in het Lineair park in de Blaricummermeent te verbeteren. Dit is nodig omdat in de afgelopen tijd bleek dat vanwege onvoldoende onderhoud en de verscheidenheid aan plantensoorten het park helaas niet goed te beheren is. Dit leidde tot veel vragen en onvrede bij bewoners en gebruikers van het park. Tijdens twee inloopbijeenkomsten op 19 en 21 december 2022 lieten wij bewoners van de Blaricummermeent zien welke veranderingen wij voor de beplanting voor ogen hebben. Bewoners konden hierop reageren. Het ontwerp van het park, de functies en de visie stonden hierbij niet meer ter discussie.

Planning en proces

Bewoners konden ook online reageren via een digitaal reactieformulier. Alle reacties zijn door de gemeente verzameld en vastgelegd in een reactienota. De reactienota en een bijbehorende tekening vindt u onderaan deze webpagina. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Henk Hendriksen via ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer 14035 of e-mail naar h.hendriksen@belcombinatie.nl 

Documenten