Groenplan Blaricum

Denkt u mee over een nieuw Groenplan? Als gemeente zijn we gestart met het opstellen van een nieuw Groenplan. In dit plan staat hoe we met ons groen willen omgaan. Wilt u hierover meedenken? Dat kan!

Een Groenplan wordt ongeveer elke 10 jaar vernieuwd. Sinds het voormalige Groenplan vonden veel nieuwe ontwikkelingen plaats op het gebied van milieu, duurzaamheid en wetgeving. We hebben daarom de handen ineengeslagen met idverde Advies om een nieuw Groenplan te maken. Een plan dat rekening houdt met onder meer de toenemende aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering. Daarnaast willen we ook dat het plan aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Om dit te realiseren, is er een enquête opgesteld waarin gevraagd wordt naar uw mening over het groen in de gemeente, zodat we samen de kwaliteit van het groen in Blaricum kunnen behouden en verbeteren.

Link naar enquête

Enquête Groenplan Blaricum (arcgis.com). Het invullen hiervan duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Alvast hartelijk bedankt voor uw mening!

Hoe gaat het verder?

De reacties gebruiken we bij het vormen van het nieuwe Groenplan. Eind 2021/begin 2022 wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het Groenplan werken we deze ambities uit in concrete plannen en gaan we aan de slag met aanpassingen in het gemeentelijk groen. Via deze webpagina kunt u het proces blijven volgen.