Herinrichting Floris V Dreef

De gemeenteraad heeft in december 2021 besloten dat er, samen met bewoners, een ontwerp moest worden gemaakt voor de oversteekplekken op de Floris V Dreef. Het gaat om de oversteken met de Zuiderzeedreef en de Erfgooiersdreef. Deze worden als onveilig ervaren en dat willen we oplossen.

Samen met bewoners hebben we diverse oplossingsrichtingen verkend, en zijn we tot een breed gedragen voorkeursvariant gekomen. In die variant:  

  • wordt de Floris V Dreef een 30 km weg; 
  • heeft verkeer van rechts voorrang (gebruikelijk bij 30 km wegen), wat snelheid remmend werkt; 
  • komen er extra aansluitingen vanuit de wijk, waardoor de druk op de huidige kruisingen gespreid wordt.

Schetsontwerp 

De voorkeursvariant is uitgewerkt in een schetsontwerp. In het ontwerp (pdf, 9,97 MB) ziet u dat het Laantje van Heijendonk, de Frederik van Eedenlaan, de Gooijerlaan/Laantje van Vos, het Laantje van Puijk en de Ter Wijdenlaan/Laantje van Bakker aangesloten zijn op de Floris V Dreef. Kunt u het ontwerp niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Op de plek van de nieuwe kruisingen is het bestaande asfalt op de Floris V Dreef vervangen door een plateau met zogenaamde ‘elementenverharding’. Op alle zijwegen worden elementen aangebracht om de aanwezigheid van het plateau te benadrukken. De drempelelementen op de Floris V Dreef zijn geschikt voor de hulpdiensten. Zie onderstaande afbeelding. 

Schetsontwerp Floris V Dreef

Vervolg

Nadat eventuele aanpassingen zijn verwerkt wordt het ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.