Nieuw Beleidsplan Groenbeheer Blaricum

Blaricum heeft veel voorzieningen en een mooi groen karakter. Uit enquêtes en onderzoeken blijkt dat dit een belangrijk deel van de identiteit van ons dorp is. Blaricum houden we graag prettig leefbaar en groen. Zodat er ook in de toekomst een gezonde, veilige en mooie leefomgeving is. Een uitdaging daarbij is het veranderende klimaat.

Waarom een nieuw plan?

De beleidsuitgangspunten voor het openbaar groen in Blaricum zijn in meerdere, deels verouderde documenten vastgelegd. De aflopen jaren waren er veel ontwikkelingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en wetgeving. We kunnen het groen in ons dorp slimmer inzetten. Daarmee versterken we de natuurwaarde en kunnen we de gevolgen van klimaatverandering (denk aan hitte of piekbuien) verzachten. Met een nieuw Beleidsplan Groenbeheer gaan we op zoek naar de juiste balans tussen slimme methodes om goed met het groen om te gaan en de bijbehorende kosten. In het Groenbeleidsplan zijn ook maatregelen en projecten benoemd om doelen te bereiken. Deze voeren we de komende 5 jaar een voor een uit. 

Hoe konden inwoners meedenken?

We vinden het belangrijk dat het plan aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Daarom konden inwoners via een enquête vooraf hun mening geven over het groen in de gemeente. Daarnaast hebben we een aantal partijen gevraagd om mee te denken, zoals de plaatselijke natuurvereniging. Heeft u ook meegedacht? Hartelijk dank daarvoor. Zo kunnen we samen de kwaliteit van het groen in Blaricum behouden en verbeteren. 

Hoe gaat het verder?

Het plan is door de gemeenteraad vastgesteld. We starten met het uitvoeren van de eerste projecten. Sommige projecten kunnen al op korte termijn starten. Andere projecten moeten we eerst beter beschrijven: wat willen we precies voor elkaar krijgen en hoe pakken we dat aan? Daar betrekken we graag (weer) onze inwoners en andere partijen bij. Daarover hoort u later meer. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving en het groen in het algemeen. 

Beleidsplan Groenbeheer 2023-2035

Bijlage

Groenstructuurkaart